Тези условия се прилагат за сайта https://maketi.eu, наричан за краткост “САЙТ“, за стоките и услугите, предлагани в него, наричан по–долу за краткост ДОСТАВЧИК и се отнасят до посетителите и потребителите на сайта, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

Доставка

Всички продукти, поръчани чрез САЙТА, се доставят до ПОТРЕБИТЕЛЯ по куриер (ЕКОНТ или СПИДИ), ако не е договорено друго. Ние изпращаме продуктите от местния офис на куриера. В полето „Адрес на доставка“ на Вашата заявка, Вие трябва да посочите желания куриер, името или адреса на офиса му за доставка, или Вашия адрес.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прегледа продукта при получаване и веднага да го върне, ако не отговаря на поръчаното, или е повреден при доставката, като състави за целта протокол с куриера.

Начин на плащане: Наложен платеж (ако не е договорено друго). Разходите за доставката на продукта до ПОТРЕБИТЕЛЯ са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се определят от тарифите на доставчика. Те не са включени в цените на продуктите.

Справка за цената и времето за доставка с куриерските фирми ЕКОНТ и СПИДИ, можете да направите на следните линкове:
https://www.econt.com/services/shipment-price
https://www.speedy.bg/bg/price-list

Цени и Фактуриране

Всички цени на продуктите и услугите са в лева с включен ДДС.

Ако в заявката на потребителя, като получател е посочена фирма с всички необходими атрибути за издаване на фактура, изпращаме заявката с фактура на името на посочената фирма. Не издаваме фактури в последствие, на вече изпратени пратки.

Гаранции и Рекламации

Доставчикът гарантира, че е изпратил това, което е поръчано в изряден вид. Ако продуктът е сгрешен, Потребителят има право веднага да го върне за сметка на Доставчика. Ако продуктът е повреден при транспорта, Получателят може веднага да го върне, като състави за целта протокол с куриера.

Връщане на дефектни продукти

Ако за някой продукт се констатира, че в момента на доставка до Потребителя има „скрит“ дефект, то Потребителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни от получаването на продукта, да уведоми ДОСТАВЧИКА. От своя страна ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност да подмени продукта с качествен и отговарящ на поръчания  отново в срок до 7 (седем) работни дни от уведомяването, като разходите за връщане и повторна доставка на заменения продукт са изцяло за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Забележка: Продуктите, предлагани чрез САЙТА са изработени от пластмаса, някои от тях са много малки или тънки. Счупване на продукт поради изтърване, или неправилна експлоатация не е „скрит“ дефект.

Връщане по други причини

Според ЗЗП Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазин в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя. Разходите за доставка и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена и да отговаря на изискванията според ЗЗП чл.55 ал.7.Според ЗЗП чл.55 ал.6 Доставчикът е длъжен да възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на получена стока, ако тя е:

  • Специална поръчка по изисквания на клиента;
  • Върнатата стока не е в добър търговски вид;
  • Стоката е била разопакована или ползвана от клиента;
  • Стоката и била повредена и е правен опит за ремонт.