Ние сме група инженери по автоматика, електроинженери и програмисти, специализирани в 3D принтери FDM (Fused Deposition Modeling), наричани още FFF (Fused Filament Fabrication). Чрез този сайт предлагаме разпечатване на 3D модели по заявка – макети, декорации или части от тях, прототипи, пробни образци, обемни надписи и емблеми за външно или вътрешно приложение и всякакви други модели.

Ние не сме архитекти, специалисти по вътрешен, външен или рекламен дизайн, а Ваши партньори. Помагаме Ви за представянето и реализацията на Вашите проекти чрез средствата на 3D принтирането.

Работим както с типичните за 3D принтиране полимерни материали (ABS, PLA, PET, NYLON и др.), така и с композитни материали, съдържащи 20 – 40 % естествени дърво, карбон, алуминий, мед или друг метал. Не работим с масивни дърво или метал.

Разполагаме с широк набор от принтери, специализирани за изпълнението на различни поръчки. Независимо дали става въпрос за малък детайл с висока точност или на обект с голям обем, който не е желателно да се прави на части, ние имаме на какво да го изпълним. Предлагаме и възможността за допълнителна обработка  на обекта след принтиране.