Ние сме група инженери по автоматика, електроинженери и програмисти, специализирани в 3D принтери FDM (Fused Deposition Modeling), наричани още FFF (Fused Filament Fabrication). Чрез технологиите на адитивното производство (или накратко казано „3D принтиране“) изработваме по заявка различни предмети, единични бройки или малки серии.

3Д принтирането е компютърно управляван процес. За да се стигне до отпечатване на един предмет се преминава през следните стъпки:

1.         Започва се с идеен проект (скица, обикновен чертеж) или мостра.

2.         Чрез програма за 3Д проектиране и дизайн се създава компютърен 3Д модел на предмета. Възможните формати на този 3Д модел са много, на нас са ни известни поне 20.

3.         3Д моделът се транслира в универсален формат, който да може да бъде отварян от различни програми и версии без да се променя.  Най-често това е .STL или .OBJ формат.

4.         Полученият 3Д модел .STL  формат се преглежда за проблеми (от гледна точка на принтирането), съгласува се и се разпечатва

Чрез този сайт предлагаме:

  • По Ваш идеен проект или мостра да изработим 3Д модел и детайла. За подробности вижте „Услуги – Принтиране по 2Д модели“
  • Да транслираме или Ви помогнем да транслирате Ваш 3Д модел в .STL или .OBJ формат. Услугата е безплатна, ако ще го принтираме.
  • 3D принтиране на Ваш 3D модел – макети, прототипи, образци, емблеми, рекламни и др. предмети. Вижте повече в раздел „Услуги – 3D Принтиране“ как това може да стане.
  • 3D принтирани фигурки за бордовата игра Dungeons & Dragons – вижте ги в раздел Магазин. Можем да принтираме и Ваши 3Д фигурки. Цените в магазина могат да Ви ориентират за евентуалната цена за Вашите фигурки.

Работим както с типичните за 3D принтиране полимерни материали (ABS, PLA, PET, NYLON и др.), така и с композитни материали, съдържащи 20 – 40 % естествени дърво, карбон, алуминий, мед или друг метал. Не работим с масивни дърво или метал.

Разполагаме с широк набор от принтери, специализирани за изпълнението на различни поръчки. Независимо дали става въпрос за малък детайл с висока точност или на обект с голям обем, който не е желателно да се прави на части, ние имаме на какво да го изпълним. Предлагаме и възможността за допълнителна обработка  на обекта след принтиране.