Тази декларация за поверителност има за цел да разясни какви ваши лични данни се събират при използване на сайта https://maketi.eu и каква е целта на тяхното събиране. Събирането  и обработването личните данни, предоставени от потребителите на https://maketi.eu, става при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на ЕС от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

maketi.eu събира следната информация за потребителите си, за да предостави най-добри и ефективни услуги:

  • Електронна поща, в случаите, когато предоставяте Ваш имейл адрес за получаване на обратна информация или изпращане на съобщение от maketi.eu;
  • Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, в случаите, когато ни ги предоставяте с цел фактуриране, извършване на доставки и др.;
  • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на maketi.eu;
  • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

Събраната информация се използва за:

  • Установяване на нормална търговска   комуникация с цел оптимално представяне на предлаганите услуги.
  • Когато изпращате  съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашето запитване.
  • За целите на счетоводството.
  • За анализиране на трафика и търсенията на ползвалите го с цел оптимизиране на предлаганите услуги.

При ползване на https://maketi.eu и попълване на форма от maketi.eu, свързани с предоставяне на лични данни, ще намерите в отделен текст информация за ползването на бисквитки, целта на събиране на конкретни лични данни, както и правата Ви като потребители.