За да се отпечата триизмерно един предмет е необходим компютърен 3Д модел. Ние бихме могли да Ви направим 3Д модел и да ви го отпечатаме на базата на Ваш 2Д модел – скица, чертеж, снимка, мостра.

Говорим за следните групи предмети:

Техничски или битови детайли – подпори, държачи, зъбни колела и подобни.

За целта трябва да получим възможно най-точната информация за предмета (размери и приложение). На тази база ще преценим можем ли да го направим и да Ви предложим цена за дизайна и да Ви ориентираме за общата цена.

Не бихме се ангажирали с предметисъс сложен дизайн, които изискват неколкократно съгласуване с възложителя или такива, за които преценим, че материалите, с които работим, не могат да покрият исканите работни условия.

Табелки за врати, бюра, маси, обемни рекламни лого за стени и подобни.

Изработваме ги в един или два цвята (един цвят за основа и друг за графиката). Лакирани са с безцветен UV защитен лак.

За целта трябва да получим изображението в .jpg или .png формат. Ще преценим дали от него ще можем да направим качествено 3D  изображение и ще Ви предложим цена.

Цените започват от 6.00 лв за двуцветна табелка с площ до 38 кв.см. и дебелина до 3 мм.

Чрез възможностите на 3D печата, Вие можете да направите оригинални и персонализирани едни на пръв поглед елементарни и стандартни предмети, като табелки за вратите на Вашия офис или хотел. Всичко зависи от вашата фантазия.

Стандартно изработените табелки / рекламни лого са подходящи за използване в закрити помещения. Ако желаете за използване на открито, трябва да се прецени дали това е възможно.

Размерите на един предмет могат да бъдат от мин. 15мм до макс. 600 мм на една от страните.

Изпращайте Вашите 2D изображения на е-мейл mail@maketi.eu.