• Какво е „3D модел“?

Това е 3D чертеж на обекта, който искате да принтирате, преобразуван във формат  използваем от 3D принтерите.

  • Какъв трябва да е форматът на 3D модела и как да преобразувам моя работен 3D чертеж в 3D модел?

Най-популярните формати за принтиране са .3MF, .OBJ и .STL. След като завършите чертежа и проверите, че е верен, проверете дали Вашата работна програма може да го запамети или експортира в някой от тези формати. Ако не може ни се обадете, ние също бихме могли да Ви помогнем в някои случаи.

  • Имам обикновен чертеж или рисунка на изделието, което искам. Можете ли по тях да го принтирате?

В някои случаи – да, зависи от типа на изделието и сложността. Първо трябва да се направи 3D модел и той се прави от дизайнер – архитектурен, вътрешно обзавеждане, рекламен, инженерен, по ергономика и др. Ние сме инженери и правим 3D модели на някои механични детайли, зъбни колела и на някои презентационни и декоративни изделия. Нищо не пречи да ни попитате.

  • Всяко изделие на 3D чертеж (модел) ли може да се принтира?

Теоретично – да, на практика – не. Различните 3D технологии имат своите ограничения, изпозваната техника ги ограничава още. Ето защо понякога се налага да се направят промени в дизайна с цел оптимизиране на 3D печата, за постигане на по-добра цена или качество.

  • За колко време ще стане готово изделието ми?

Зависи от големината на изделието и готовността но 3D модела за печат. Ако се налагат корекции на 3D модела, времето за това зависи от Вас. При готов 3D модел, обичайното време за отпечатване е 1 – 3 работни дни. Ако ще се прави следпечатна обработка, тя също изисква няколко дни работа.

  • Ако поръчам повече от 1 брой, ще получа ли отстъпка в цената?

Да. Също така, ако вече сте поръчали 1 бр от едно изделие и по-късно решите да поръчате отново същото, без промени в дизайна, пак ще получите отстъпка.

Уточнение: под „чертеж“, „модел“, „изображение“, „дизайн“ разбираме само тези, създадени на компютър чрез специализирани програми.